Ще получите Jaaropgave (годишен отчет) за изминалата година в края на януари всяка година. Годишният отчет предоставя преглед на данните за заплатите за цялата година. Подробности като данък върху заплатите и данъчен кредит на наето лице са посочени в този формуляр. Съхранявайте това изявление на сигурно място. Годишният отчет се изпраща автоматично по електронна поща / поща на адреса, който ни е известен. Ето защо е важно да ни информирате за всяка промяна на (имейл) адрес, дори ако вече не работите за Uitzendbureau Level One.