Ще намерите пояснение на спецификацията на вашата заплата чрез връзката по -долу. Разбира се, всяка ситуация е различна, но се надяваме, че това ще ви помогне да разберете по -добре структурата на вашата заплата.

Пояснение на фиша за заплата