Работната ни зона е предимно в провинция Flevoland и периферните райони. Разбира се, ние се опитваме да планираме това възможно най-ефективно, така че движението на трафика и времето за пътуване да бъдат сведени до минимум.
Имаме голям брой клиенти, при които има възможност за постоянна работа през цялата година. Следователно ние сме активни в различни сектори. Освен това имаме и много кратки задания през определени периоди. Разбира се, ние се опитваме да предложим на всички възможно най-голяма приемственост.