Обезщетението за отпуск е парична сума, която винаги можете да намерите във вашата разплащателна ведомост. Тази сума е 8,33% от Вашата брутна годишна заплата. Плаща се поне веднъж годишно през първата седмица на юни. Ако не сте работили повече от 6 седмици, всички резервации ще бъдат изплатени автоматично.