Ако работите за първи път с Level One Uitzendbureau, ще подпишете временен договор – Фаза А, който може да продължи максимум 52 седмици. Когато този договор изтече, ще подпишете договор фаза Б, който може да бъде даден 6 пъти с максимален срок от 3 години. Това е последвано от договор за фаза C за неопределен период от време. Следователно Вие можете да получавате временни договори за 4 години. Разбира се, в зависимост от обстоятелствата, може да има отклонение от тази времева рамка