В първия ден на неработоспособността временният работник е длъжен да съобщи това по телефона в агенцията в която работи. Това трябва да стане възможно най-скоро и във всеки случай преди 10 часа сутринта.

Трудов договор за работа с агенция с клауза:

Фаза А с временна оферта: Първите два дни на неработоспособност се считат за ден на изчакване по Закона за обезщетенията за болест, през който временният работник няма право на обезщетения.

Размерът на дневната заплата се определя от UWV или агенция по труда, която е самоосигуряваща се по Закона за обезщетенията по болест.

Договор за работа с агенция без клауза:

Първият ден на неработоспособност се счита за ден на изчакване, през който временно наетият работник няма право на продължително изплащане на трудовото възнаграждение. Работещият през агенцията за временна заетост има право на 90% от заплатата, определена във времето през първите 52 седмици от неработоспособността, и най-малко на законоустановената минимална работна заплата, приложима за него.