Ако е необходимо, можем да организираме транспорт от дома до работното място. Това може да стане със служебен автомобил, автобус или велосипед. Ако имате служебен автомобил, той може да се използва само за служебна (работна) употреба. Ако бъдат намерени частни разходки, това ще бъде таксувано. Вие също отговаряте за спазването на правилата за движение. Ако използвате Вашия личен автомобил за предвижване до работното Ви място, ще получите обезщетение за това.