In de Basisregeling betaalt de werkgever de volledige pensioenpremie. Deze regeling kost u als deelnemer dus niets. In de Basisregeling is partnerpensioen geregeld wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt. In deze regeling is er geen recht op pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.

In de Plusregeling betaalt u samen met de werkgever de premie voor uw pensioen. In de Plusregeling bouwt u meer pensioen op dan in de Basisregeling en hebben naast gehuwden en geregistreerde partners ook samenwonenden recht op partnerpensioen. Daarnaast blijft u in de Plusregeling (onder voorwaarden) pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt wordt tijdens uw dienstverband.