Vakantiegeld is een reservering in geld. Op uw loonspecificatie kunt altijd het opgebouwde saldo vinden. Dit is een reservering van 8,33% over het bruto loon.
Het vakantiegeld wordt minimaal één keer per jaar betaald in de eerste week van juni.
Indien u meer dan 6 weken niet heeft gewerkt worden alle reserveringen automatisch uitbetaald.