Pod koniec stycznia, kazdego roku otrzymasz Jaaropgave (zestawienie roczne) za ubiegly rok. Dokument ten zawiera przeglad danych dotyczacych wynagrodzenia za caly rok. Szczegoly, takie jak podatek od wynagrodzenia i ulga podatkowa dla pracownika sa podane w tym dokumencie. Trzymaj ten dokument w bezpiecznym miejscu. Zestawienie to jest automatycznie przesylane e-mailem /poczta, na znany nam adres. Dlatego wazne jest, abys poinformowal/a nas o zmianie adresu (adresu e-mail), nawet w przypadku gdy nie pracujesz juz dla Level One Uitzendbureau. Możesz zobaczyć swoj Jaaropgave – holenderska karta podatkowa  (pod koniec stycznia) w aplikacji Level One https://app.level1.nl/flex/