Общ съюз на агенциите за временна заетост ABU – Кодекс за справедливи условия на труд за работници мигранти

 Какво можете да очаквате от агенцията за временна заетост?

Агенцията за временна заетост, която Ви предлага работа, е сертифицирана към Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU. Това означава, че агенцията за временна заетост подлежи на независим контрол за правилното прилагане на законите и наредбите. Освен това агенцията за временна заетост към ABU ще Ви предостави ясна и точна информация за работата и живота в Нидерландия. Това става заедно с агенцията за подбор на персонал в родната Ви страна. Освен стриктно спазване на законите и наредбите, от агенцията за временна заетост, която е сертифицирана към ABU, можете да очаквате следното:

Безопасност и здраве: Вашата безопасност и здраве са с най-висок приоритет. Агенцията за временна заетост към ABU спазва всички закони и наредби, а по време на коронакризата прилага също така предписанията от Протокола за безопасност при коронавирус за работници мигранти на Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU. Протоколът се актуализира периодично в отделните фази на пандемията от коронавируса. Агенцията за временна заетост ще Ви информира за актуалните предписания.

Набиране и подбор на персонал: агенцията за временна заетост ще се погрижи агенцията за подбор на персонал в родната Ви страна да прилага предписанията от Правилника на ABU за справедливо набиране на персонал. Вашата агенция за подбор на персонал ще Ви предостави този правилник и информацията към него, както и информационни материали.

Договор: можете да получите договора за временна заетост и документите към него както на нидерландски език, така и на Вашия роден език.

Трудово възнаграждение: за една и съща работа ще получавате еднаква заплата като

нидерландските работници на временна заетост в съответствие с изискванията на колективния трудов договор (КТД).

Регистрация: агенцията за подбор на персонал и агенцията за временна заетост ще Ви обяснят правилата за регистриране в Нидерландия. Нидерландското законодателство изисква да си направите официална регистрация местоживеене съгласно предписанията. Още преди да заминете, агенцията за подбор на персонал ще Ви предостави първоначална информация за разликата между двете възможности за регистрация в Нидерландия: регистрация като чуждестранно лице (RNI) и регистрация като местно лице в регистъра на населението (Basisregister Personen, BRP). Отговаряте на изискванията за регистрация като чуждестранно лице, но предпочитате да се регистрирате като местно лице в регистъра на населението? Попитайте в общината, в която ще живеете, дали това е възможно. Не всички общини предлагат тази възможност. Агенцията за временна заетост също може да Ви помогне с изискванията за регистрация.

Жилище: Агенцията за подбор на персонал ще Ви предостави първоначалната необходима информация за живота в Нидерландия. Ще изгледате видеоклип. Агенцията за подбор на персонал ще Ви запознае с възможностите за жилищно настаняване. Ще получите и информация за условията, ако решите агенцията за временна заетост да уреди жилището вместо Вас. Можете обаче и сами да потърсите жилище. Ако помолите агенцията за временна заетост да се погрижи за жилището, следната информация е важна за Вас:

Жилището, което ще бъде осигурено от агенцията за временна заетост, е сертифицирано от организацията Фондация за контрол върху жилищата за временно настаняване (SNF). Това означава, че жилището се проверява по основни критерии. На следния уебсайт ще намерите информация относно знака за качество на SNF и портала за жалби на SNF: https://www.normeringflexwonen.nl/information-for-residents

Агенцията за временна заетост може да Ви начисли разходи за използването на жилището. Тези разходи не надвишават действителните разходи за жилището. Агенцията за временна заетост може да удържа за тях по Вашия фиша за заплатата не повече от 25% от законоустановената минимална работна заплата. Искате ли разходите за жилището да бъдат удържани по Вашия фиша за заплата? Заявете това чрез писмено пълномощно в полза на агенцията за временна заетост. Разходите за ползване на жилището надвишават 25% от минималната заплата? В този случай частта от разходите за ползване на жилището, която се получава над минималната заплата, също може да бъде удържана. Ще бъдете уведомени предварително за разходите за жилището.

Предприятието, в което работите, прекратява договора с Вас преждевременно? От агенцията за временна заетост ще Ви дадат възможност да наемете жилището поне за още пет нощувки. Можете да попитате агенцията за временна заетост дали е възможно да наемете жилището за по-дълго време. Това не винаги е възможно поради недостига на жилища в Нидерландия. Агенциите за временна заетост към ABU, които работят в общини с недостиг на жилища, отправят искания към общината и организациите за жилищно настаняване за изграждане на повече сертифицирани жилища.

Винаги можете да поискате от агенцията за временна заетост обща информация за други възможности за жилищно настаняване в региона.

Глоби и обезщетения: агенцията за временна заетост има право да начислява по Вашия фиш за заплатата само съдебни и административни глоби. Пример за такива е глобата за пътно нарушение, която е наложена лично на Вас. Забранено е във фиша за заплатата да се начисляват други видове глоби. Може обаче да Ви бъде потърсена отговорност за щета, която сте причинили на работодателя или наемодателя нарочно или поради умишлена небрежност. В този случай обезщетението възлиза на не повече от действително направените разходи за ремонт на повредения обект.

Информация: от агенцията за временна заетост заедно с агенцията за подбор на персонал ще се погрижат да получите информация за работата и живота в Нидерландия, преди да подпишете (предварителни) договори в родната си страна. За целта агенцията за подбор на персонал следва предписанията от приложения Правилник на ABU за справедливо набиране на персонал.

Език и интегриране: в началото на Вашия престой в Нидерландия агенцията за временна заетост ще Ви ориентира за възможностите за участие в езикови курсови към общината. Не всяка община предлага езикови обучения.

Жалби: агенцията за временна заетост трябва да Ви предложи достъпна процедура за внасяне на жалба. Вашата агенция за подбор на персонал и/или агенцията за временна заетост не изпълнява обещание, което е дала с този документ? В този случай можете да подадете жалба до агенцията за временна заетост. Ако жалбата не бъде удовлетворена, можете да я подадете в контактния център на Общия съюз на агенциите за временна заетост ABU. Изпратете имейл до: complaints@abu.nl. В писмото си посочете задължително името на агенцията за временна заетост и опишете Вашата жалба. Общият съюз на агенциите за временна заетост ABU ще разгледа жалбата Ви по възможно най-бързия начин.

Последни работни места


Facebook