Jeigu Level One įdarbinimo agentūroje dirbsite pirmąjį kartą, pasirašysite lanksčią darbo sutartį (fase A), kuri gali tęstis 52 savaites. Kuomet praeina 52 savaitės, gaunama kita terminuota sutartis (fase B), kuri gali būti pratęsiama 6 kartus ne ilgiau kaip 3 metus. Toliau seka neterminuota sutartis (fase C) – nėra nurodytas baigties terminas. Laikinųjų sutarčių periodas iš viso gali tęstis ne ilgiau kaip 4 metų. Žinoma, atsižvelgus į aplinkybes, yra įmanoma gauti netermintuotą darbo sutartį anksčiau.