Als je voor het eerst voor Level One Uitzendbureau gaat werken krijg je een fase A contract met uitzendbeding wat maximaal 52 gewerkte weken van toepassing is. Wanneer dit contract is beëindigd, krijg je een fase B contract, dit kan maximaal 6 keer, voor een maximale periode van 3 jaar in totaal. Daarna volgt een fase C contract, een contract voor onbepaalde tijd. Via het fasesysteem kun je dus maximaal 4 jaar tijdelijke contracten krijgen.
Uiteraard kan hiervan positief worden afgeweken.