W pierwszym dniu niezdolności do pracy pracownik tymczasowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt telefonicznie agencji pracy tymczasowej. Należy to uczynić jak najwcześniej, w każdym razie przed godziną 10:00 rano.

Umowa o pracę tymczasową z klauzulą o tymczasowym charakterze zatrudnienia

Pierwszy dzień niezdolności do pracy jest w myśl ustawy o systemie opieki zdrowotnej uznawany za dzień karencji, za który pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje prawo do zasiłku.

Wysokość zasiłku z tytułu dziennego wynagrodzenia określana jest przez UWV lub przez agencję pracy tymczasowej, która ponosi samodzielną odpowiedzialność za przestrzeganie Ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym.

Umowa o pracę tymczasową bez klauzuli o tymczasowym charakterze zatrudnienia

Pierwszy dzień niezdolności do pracy jest w myśl Ustawy o systemie opieki zdrowotnej uznawany za dzień karencji, za który pracownikowi tymczasowemu nie przysługuje prawo do wypłaty wynagrodzenia.

W przypadku niezdolności do pracy pracownik tymczasowy ma prawo, w czasie obowiązywania umowy o pracę tymczasową do 90% wynagrodzenia ustanowionego zgodnie z przepracowanym okresem przez pierwsze 52 tygodnie niezdolności do pracy oraz co najmniej do obowiązującego w jego przypadku minimalnego wynagrodzenia ustawowego.