Op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is de uitzendkracht verplicht dit telefonisch te melden aan de uitzendbureau. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren, en in ieder geval voor 10.00 uur.

Uitzendovereenkomst met uitzendbeding:

Fase A met uitzendbieding: De eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid gelden als wachtdag op grond van de Ziektewet, waarover de uitzendkracht geen recht op een uitkering heeft.

De hoogte van de dagloon wordt bepaald door UWV of een uitzendbureau die eigenrisicodrager voor de Ziektewet is.

Uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding:

De eerste dag van arbeidsongeschiktheid geldt als wachtdag, waarover de uitzendkracht geen recht op doorbetaling van loon heeft. De uitzendkracht heeft recht op 90% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon gedurende de eerste 52 weken van de arbeidsongeschiktheid en ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon.